JOTUNHEIMTREFFEN 2018 STERKT REDUSERT PGA STOR SKOGBRANNFARE

LESJA OG SKJÅK ARRANGERER SOM OPPSATT

I VÅGÅ OG PÅ DOVRESKOGEN ER DET AVLYST PÅ GRUNN AV TØRKEN